ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1

1. ดอกสมบูรณ์คือดอกที่ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ดอกไม้ใดต่อไปนี้จัดเป็นดอกไม่สมบูรณ์
2. ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ส่วนที่ใช้ดักจับแมลงเป็นส่วนใดของพืช
3. อุปกรณ์ต่อไปนี้ ข้อใดที่มีแรงต้านทานอยู่ระหว่างแรงพยายามและจุดหมุน
4. ดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมมีสมบัติเป็นอย่างไร
5. เมื่อเราจับชีพจรที่ข้อมือจะรู้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งเกิดจากข้อใดต่อไปนี้
6. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนของกระดูก
7. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพืช
8. ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดอย่างหนัก อะไรเป็นสาเหตุของโรคนี้
9. เหตุใดจึงควรใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารมากกว่าน้ำมันหมู
10. ลักษณะใดเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
11. ให้นักเรียนเรียงลำดับสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ตามลำดับวิวัฒนาการที่ควรจะเป็น

(ก) สาหร่าย
(ข) มนุษย์
(ค) นก
(ง) แบคทีเรีย
(จ) สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
12. ข้อใดสามารถแยกความแตกต่างระหว่างผีเสื้อและผีเสื้อกลางคืนได้
13. ในรังมดจะพบข้อใด
14. นักเรียนควรปลูกพืชไว้ในห้องนอนหรือไม่ เพราะเหตุใด
15. มะพร้าวกะทิแตกต่างจากมะพร้าวธรรมดาอย่างไร .
16. อาหารหมักดองชนิดใดที่ใช้ราในการหมัก
17. เมื่อสารอาหารถูกดูดซึมจากลำไส้ มีการเดินทางอย่างไร
18. หลังจากตรวจพันธุกรรมแล้ว คุณหมอบอกสามีภรรยาคู่หนึ่งว่าจะมีโอกาสมีลูกเป็นโรคโลหิต จาง 1 ใน 4 คุณหมอหมายความว่าอย่างไร
19. โครงการจีโนมมนุษย์คืออะไร
20. เหตุใดใบไม้บางชนิดจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง
21. นักเรียนคิดว่าสารพันธุกรรมในเซลล์รากผมซึ่งทำหน้าที่สร้างเส้นผม กับดีเอ็นเอในเซลล์กระเพาะอาหารซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อย มีความเหมือนกันหรือไม่
22. นักเรียนคิดว่าสุวคนธบำบัดคือข้อใด
23. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าจีเอ็มโอ (GMO) คืออะไร
24. ถ้าจะระบุว่าแหล่งน้ำมีคุณภาพดี จะดูได้จากอะไร
25. เมื่อปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิที่จังหวัดปทุมธานีจะให้ผลผลิตดีกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด ทั้งที่ใช้ข้าวพันธุ์เดียวกัน
26. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบใดเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน
27. ถ้าเกิดการระบาดของหนอนด้วงทำให้ไร่กล้วยเสียหาย ควรจะแก้ไขและป้องกันอย่างไร
28. เหตุใดในการปลูกพืช บางครั้งเกษตรกรจะโรยปูนขาวลงในดิน
29. น้ำผึ้งที่ดีที่สุดคือ น้ำผึ้งเดือนห้า ซึ่งมีรสหวานหอมที่สุด จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
30. ปัจจุบันมีการผลิตพลาสติกชีวภาพใช้ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากสารเคมี นักเรียนคิดว่าพลาสติกชีวภาพผลิตมาจากอะไร
31. แก๊สโซฮอล์ เป็นการเติมสารอะไรเพิ่มเข้าไปในน้ำมันเบนซิน เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันเบนซิน
32. สัญลักษณ์ดังรูป เป็นสัญลักษณ์แสดงอะไร
33. ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ยกเว้นข้อใด
34. ดาวใดในระบบสุริยะที่เพิ่งจะถูกลดชั้นจากการเป็นดาวเคราะห์ในปี พ.ศ. 2549
35. ข้อใดถูกต้องสำหรับปะการัง
36. ข้อใดทำให้โลกร้อนขึ้นมากที่สุด
37. ในการวัดมลพิษทางเสียง หน่วยเดซิเบล เป็นหน่วยของปริมาณใด
38. เมื่อวางบีกเกอร์ที่มีน้ำปูนใสไว้บนโต๊ะ หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จะเห็นฝ้าสีขาวเกิด ขึ้นที่ผิวน้ำปูนใส เพราะเหตุใด
39. เมื่อเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวดรูปชมพู่ ซึ่งบรรจุสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งผสมกับยูนิเวอร์แซล-อินดิเคเตอร์อยู่ สารละลายที่อยู่ในขวดรูปชมพู่จะเปลี่ยนเป็นสีอะไร
40. จากข้อมูลในตารางปฏิกิริยาด้านล่าง จงบอกชื่อสารที่เกิดขึ้น
41. กรดไนตริกปริมาณมาก ใช้ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียเพื่อผลิตปุ๋ย ดังสมการ

นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นชื่อทางเคมีของปุ๋ยที่เกิดจากปฏิกิริยานี้
42. ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อไปนี้
43. จากตารางสมบัติบางประการของธาตุ A, B, C และ D ด้านล่าง จงตอบคำถามข้อ 43-4443. ณ อุณหภูมิห้อง ธาตุใดจะมีสถานะแตกต่างจากธาตุอื่น
44. ธาตุใดเป็นโลหะ
45. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นอิมัลชันทั้งหมด
46. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมด
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 47-48
เมื่อนำสาร A, B, C, D และ E ที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ ปรากฏผล ดังนี้47. ถ้าต้องการแยกสารผสมของ A, B และ E ออกจากกัน จะต้องใช้วิธีใด
48. ถ้าต้องการแยกสารผสม C, D และ E ออกจากกันโดยการกลั่นลำดับส่วน (กระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร) จงเรียงลำดับสารที่ถูกกลั่นออกมาก่อน
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 49-50
กำหนดสภาพละลายได้ของสาร A และ B ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังข้อมูลในตาราง49. ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะต้องใช้สาร A กี่กรัม ละลายในน้ำ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรจึงจะได้สารละลายอิ่มตัวพอดี
50. สารละลายอิ่มตัวของสาร A และ B ที่ 100 องศาเซลเซียส เมื่อลดอุณหภูมิลงเป็น 60 องศา เซลเซียส จะมีสารตกผลึกออกมากี่กรัมต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
51. A, B และ C เป็นของแข็ง มีสมบัติละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ดังข้อมูลในตาราง

ถ้านำสารผสมของ A, B และ C มาสกัดด้วยเอทานอลก่อน แล้วนำสารผสมที่เหลือมาสกัดด้วยโทลูอีน จะได้ผลอย่างไร
52. สารประกอบต่อไปนี้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ และโซเดียมออกไซด์ เมื่อนำมาละลายน้ำจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสอย่างไร
53. แคลเซียมคาร์บอเนตมักพบเป็นส่วนประกอบของวัสดุธรรมชาติหลายชนิด ยกเว้นข้อใด
54. บริษัทผลิตน้ำอัดลมเรนโบว์ระบุว่าน้ำอัดลมชนิดนี้มีอายุการเก็บ 3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเก็บในตู้เย็นจะมีอายุการเก็บ 5 เดือน โดยเมื่อเปิดฝาขวดจะยังคงซ่าอยู่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
55. การปั่นไอศกรีมจำเป็นต้องปั่นที่อุณหภูมิต่ำ ๆ เด็กหญิงน้ำหวานจึงนำไอศกรีมเหลวที่เตรียมไว้มาปั่นในถังไม้ที่มีน้ำแข็งผสมเกลือ เหตุใดเด็กหญิงน้ำหวานจึงต้องทำเช่นนี้
56. อาหารกระป๋องส่วนใหญ่กระป๋องจะทำด้วยเหล็กที่เคลือบดีบุก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
57. สายฝนทดสอบน้ำ 3 ตัวอย่างด้วยน้ำสบู่ แล้วบันทึกปริมาณสบู่ที่ใช้เพื่อทำให้เกิดฟองก่อนและหลังต้มดังข้อมูลในตาราง

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
58. ใส่โซเดียมชิ้นเล็ก ๆ ในภาชนะที่มีน้ำ โซเดียมจะลอยบนผิวน้ำเหมือนลูกบอลสีเงิน ลูกบอล เดือดวิ่งไปรอบ ๆ มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และหายไป ในที่สุดเกิดฟองแก๊สและมีเปลวไฟ ซึ่งเมื่อหยดสารละลายยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ (สารละลายที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบส) ลงในน้ำ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน จงบอกชื่อแก๊สที่เกิดขึ้น
59. เมื่อนำน้ำย่อยจากกระเพาะของแม่วัว 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในหลอดทดลองซึ่งบรรจุสารละลายไข่ขาว 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะเกิดสารชนิดใดขึ้น
60. น้องปังปอนด์ วิ่งไล่เตะลูกบอล ขณะที่เขาเตะลูกบอลด้วยแรงค่าหนึ่ง นักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้อง
61. จากตาราง อาหารประเภทใดต่อไปนี้ ในปริมาณเท่า ๆ กัน ให้พลังงานมากที่สุด
62. การที่เรือขนส่งสินค้าลำใหญ่โตลอยในมหาสมุทรได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
63. การที่เรามักเห็นสายไฟฟ้าตกท้องช้างหรือหย่อน ไม่ขึงตึง ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด
64. กล้องสองตาที่ใช้ดูนก ใช้สมบัติของแสงในข้อใดเป็นหลัก
65. น้องมดเล่นดอกไม้ไฟงานลอยกระทง โดยไม่รู้สึกว่าร้อน นักเรียนคิดว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด
66. นำมวลมาแขวนปลายสปริงสม่ำเสมอดังรูป เมื่อเพิ่มมวล 100 กรัม สปริงยืดออก 1 เซนติเมตร นักเรียนคิดว่าถ้าเพิ่มมวลอีก 100 กรัม สปริงจะยืดออกอีกกี่เซนติเมตร
67. จากรูป ถังมีน้ำหนักครึ่งหนึ่งของคน รอกไม่มีความฝืด ถ้าคนในถังดึงเชือกลงด้วยแรง เท่ากับน้ำหนักของคน ถึงจะเคลื่อนที่อย่างไร
68. กราฟต่อไปนี้แสดงคลื่นเสียงที่ขณะหนึ่ง เสียงในข้อใดเป็นเสียงที่เบาที่สุด
69. อุปกรณ์ไฟฟ้าในข้อใดที่สามารถต่อในวงจรได้ทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน

ก. แอมมิเตอร์
ข. โวลต์มิเตอร์
ค. ตัวต้านทานไฟฟ้า
ง. เชลล์แห้ง
70. จากข้อมูลในตาราง นักเรียนคิดว่าโลหะใดเหมาะใช้ทำสายไฟฟ้า
71. ข้อใดต่อไปนี้แสดงเส้นแรงแม่เหล็กได้ถูกต้อง
72. จากตารางต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
73. น้องต้นปาล์ม เป่าลมใส่ลูกโป่ง ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้น น้องต้นปาล์มสรุปได้ว่าอย่างไร
74. ธาตุอาหารใดที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมาก
75. ผนังเซลล์ของเซลล์พืชประกอบด้วยสารสำคัญคือเซลลูโลส สารนี้คือสารประเภทอะไร
76. ลักษณะของเซลล์ในข้อใดน่าจะเป็นเซลล์มะเร็ง
77. สิ่งมีชีวิตในโลกแบ่งออกได้เป็นอาณาจักรอะไรบ้าง
78. ฟองน้ำและปะการังมีการสืบพันธุ์อย่างไร
79. สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของโรคมาลาเรียหรือไข้จับสั่น
80. ค่าพีเอช (pH) ที่ใช้วัดน้ำเสีย นักเรียนคิดว่าเป็นการวัดอะไรของน้ำเสียนั้น
81. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
82. ในการแยกสลายแก๊สแอมโมเนียจะได้แก๊สชนิดใดเกิดขึ้น
83. จากข้อมูลในตาราง สารในข้อใดมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
84. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสารประกอบทั้งหมด
85. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
86. สารในข้อใดมีสมบัติของโลหะที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
87. ข้อใดเรียงลำดับชนิดของสารด้านล่างได้ถูกต้อง
ทองคำ จุนสี น้ำแข็งแห้ง แก๊สโอโซน แก๊สหุงต้ม
88. คุณครูจุ๊บแจงแบ่งกลุ่มของกรดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กรดซิตริก กรดแอสคอร์บิก กรดแอซีติก (น้ำส้มสายชู)
กลุ่มที่ 2 กรดเกลือ กรดกำมะถัน กรดไนตริก

แสดงว่าคุณครูจุ๊บแจงแบ่งกลุ่มของกรดเป็นประเภทใด
89. สารละลายเกลือชนิดหนึ่งประกอบด้วยเกลือโซเดียมคาร์บอเนต และเกลือโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งมีค่าวามสามารถในการละลายเท่ากับ 25 กรัม และ 40 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อนำสารละลายนี้มาตกตะกอนเกลือ จะได้เกลือชนิดใดแยกออกมาก่อน
90. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสมบัติทางกายภาพของสารทั้งหมด
91. ของเหลวในข้อใดต่อไปนี้สามารถนำไฟฟ้าได้
92. อิมัลชัน จัดเป็นสารผสมที่ประกอบด้วย อนุภาคของของเหลวชนิดหนึ่ง กระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวอีกชนิดหนึ่ง ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นอิมัลชัน
93. เกษตรกรมักจะหว่านปุ๋ยลงในดินเพื่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งมีประโยชน์ในการที่พืชนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างโปรตีน ปุ๋ยในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ
94. หนูป้อมออกแรงดึงโต๊ะที่อยู่นิ่ง ทำให้โต๊ะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่ง ถ้าพื้นมีแรงเสียดทาน นักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้อง
95. สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ของข้อใดต่อไปนี้
96. จากรูป อุปกรณ์นี้ชื่อว่าอะไร
97. ในการต่อวงจรดังรูป เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใด
98. นายศักดาไปออกค่ายพักแรม นั่งผิงไฟดังรูป นักเรียนคิดว่าความร้อนถูกส่งผ่านไปหาเขาตามวิธีในข้อใด
99. นักเรียนคิดว่าภาพที่เห็นจากแว่นขยาย ดังรูป เป็นภาพชนิดใด
100. นำวัตถุผูกกับเชือกแล้วนำมาแขวนผ่านรอกที่ไม่มีความฝืด ดังรูป เมื่อเราปล่อยมือวัตถุจะ เคลื่อนที่อย่างไร
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}