วิทยาศาสตร์ ม.4

1. ข้อใดที่วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและทิศทางการเคลื่อนที่
2. วางหนังสือบนโต๊ะดังภาพ แรงคู่กิริยาปฏิกิริยาของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อหนังสือและแรงที่ทำให้หนังสืออยู่ในสมดุลเป็นไปตามข้อใดตามลำดับ
3. ตัวนำไฟฟ้า A ที่มีปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น Q และตัวนำไฟฟ้า B ที่มีปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 2Q อยู่ใกล้กันทั้งภาพ ขนาดและทิศทางของแรงที่ตัวนำไฟฟ้า A กระทำต่อตัวนำไฟฟ้า B คือ 10 N และทางขวามือ

ข้อใดคือขนาดและทิศทางของแรงที่ตัวนำไฟฟ้า B กระทำต่อตัวนำไฟฟ้า A
4. ใส่วัตถุที่มีน้ำหนัก 10 N ลงในยูเรก้าที่มีน้ำอยู่เต็มทำให้มีน้ำล้นออกมาจากยูเรก้า 2 N ดังภาพ

ข้อใดคือขนาดของแรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อวัตถุในหน่วยนิวตัน
5. บุญชูทำการทดลองเพื่อต้องการทราบขนาดของแรงเสียดทาน โดยใช้ท่อนไม้ที่เกี่ยวไว้กับเครื่องชั่งสปริงเหมือนกันดังภาพ

ข้อใดจับคู่กรณีที่มีแรงเสียดทานเท่ากันได้ถูกต้อง ในขณะที่ท่อนไม้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่
6. เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันข้อใดที่ใช้กฎของนิวตันอธิบายแตกต่างจากข้ออื่น
7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. กรณีที่นักกีฬาวิ่งแข่งขัน 100 เมตร เข้าสู่เส้นชัย นักกีฬาไม่สามารถหยุดตัวเองให้หยุดที่เส้นชัยพอดีได้
ข. กรณีที่รถบัสที่กำลังแล่นแล้วหยุดรถกะทันหันคนในรถเซไปข้างหน้า
ค. ถ้าใช้ค้อนถอนตะปูที่ตอกติดอยู่กับกระดานไม้ จะสามารถดึงตะปูออกมาจากกระดานไม้ได้ง่าย


ข้อใดคือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเฉื่อยทั้งหมด
8. ข้อมูลต่อไปนี้คือการทำงานของนักเรียนสามคน

• ยุพา : ยกกระเป๋าหนังสือที่มีมวล 5 กิโลกรัม ขึ้นวางบน ชั้นวางของที่สูง 1 เมตร
• บุญชู : ผลักโต๊ะไป 2 เมตร ในทิศทางแนวระดับ โดยใช้แรง 50 นิวตัน
• สุภาพ : ผลักก้อนหินหนัก 500 นิวตัน โดยใช้แรง 100 นิวตัน แต่หินไม่ขยับ


ข้อใดเปรียบเทียบปริมาณงานของนักเรียนแต่ละคนได้ถูกต้อง
9. ออกแรง 30 นิวตัน ในแนวระดับ ผลักมวล 20 กิโลกรัม ที่วางอยู่บนพื้นราบ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ แรงเสียดทานที่กระทำระหว่างวัตถุกับพื้นเป็นที่นิวตัน
10. ปล่อยลูกบอลที่จุด A ดังภาพ ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับ พลังงานกลของลูกบอลในขณะที่ตกลงมาได้ถูกต้อง (ไม่ต้องคำนึงถึงความต้านทานของอากาศ)
11. ใช้ด้ายผูกกับลูกตุ้มแล้วนำไปแขวนไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีแรงต้านทานของอากาศดังภาพ ความสูงของการไปถึงที่จุด D ของลูกตุ้มเท่ากับที่จุด A

ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนี้ไม่ถูกต้อง
12. ลูกบอลตกลงมาที่พื้นแล้วกระดอนกลับขึ้นไปในความสูงที่ลดลงเรื่อย ๆ ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลนี้ ไม่ถูกต้อง
13. ภาพการทดลองของจูลเพื่อใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลและพลังงานความร้อน ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการทดลองนี้ไม่ถูกต้อง
14. แผนผังการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้

ข้อใดแสดงอุปกรณ์แผนผังการทำงานที่ถูกต้องของวงจรนี้
15. วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเป็นดังภาพ

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายไม่ถูกต้อง
16. ภาพแสดงการทดลองวัดอุณหภูมิของน้ำ โดยใส่น้ำลงในแคลอรีมิเตอร์ แล้วให้กระแสไฟฟ้าไหลไปที่ลวดนิโครม

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นคำอธิบายที่ถูกต้อง ที่เกี่ยวกับการทดลองในภาพ


ก. ปริมาณของน้ำในแคลอรีมิเตอร์ยิ่งมาก อุณหภูมิของน้ำยิ่งเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น
ข. แรงดันไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ายิ่งสูง อุณหภูมิของน้ำยิ่งเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น
ค. พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นที่แคลอรีมิเตอร์เป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกับผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า
17. วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้า 10 โวลต์ ที่ลวดนิโครมที่มีตัวต้านทาน 2 โอห์ม ดังภาพ

ข้อใดแสดงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปกับกำลังไฟฟ้าได้ถูกต้อง เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเป็นเวลา 10 วินาที

พลังงานไฟฟ้า (J) กำลังไฟฟ้า (W)
18. มีวงจรไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหลอดไฟ 2 ดวง ที่เหมือนกัน แอมมิเตอร์ ถ่านไฟฉาย และสวิตซ์ดังภาพ

ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านี้ไม่ถูกต้อง
19. จากภาพวงจรไฟฟ้า ข้อใดแสดงสัญลักษณ์ถ่านไฟฉายและ ตัวต้านทานได้ถูกต้องตามลำดับ
20. จากภาพ (A) และ (B) เป็นแบตเตอรี่ที่เกิดจากการต่อเซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้าเซลล์ละ 3 V ข้อใดแสดงแรงดันไฟฟ้าของ (A) และ (B) ตามลำดับ
21. จากภาพเป็นการต่อหลอดไฟ 3 หลอด

ข้อใดแสดงการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานของ หลอดไฟทั้งหมดได้ถูกต้องตามลำดับ
22. สร้างวงจรไฟฟ้าดังภาพ จากนั้นนำเข็มทิศมาวางไว้บนลวด ตรงจุด A ข้อใดแสดงขั้วเหนือ (N) ของเข็มทิศก่อนสับสวิตซ์ และหลังสับสวิตซ์ชี้ทิศได้ถูกต้อง
23. จากภาพเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าแล้วสับสวิตซ์จะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ถ้านำเข็มทิศมาวางไว้ทาง ทิศตะวันออกของลวด (A) เข็มทิศจะชี้ทิศใด
24. วางเข็มทิศในตำแหน่ง A และ B รอบแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่ง ดังภาพ

ข้อใดแสดงทิศทางของเข็มทิศในตำแหน่ง A และ B ได้ถูกต้อง
25. จากภาพวางเข็มทิศระหว่างแท่งแม่เหล็กสองแท่ง

ข้อใดแสดงทิศทางของขั้ว N และ ขั้ว S ของเข็มทิศได้ถูกต้อง
26. ภาพแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เมื่ออยู่ระนาบเดียวกัน

ข้อใดคือรูปร่างของดวงจันทร์ในตำแหน่ง A เมื่อมองจากโลก
27. จากภาพแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ในวันนี้

ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ได้ถูกต้อง
28. จากภาพแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

ข้อใดเรียงลำดับตำแหน่งที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ถูกต้อง
29. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคาไม่ถูกต้อง
30. จากภาพแสดงวงโคจรการหมุนและรูปร่างของโลก

ข้อใดอธิบายได้ถูกต้อง
วิทยาศาสตร์ ม.4
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}