คณิต สอบเข้า ม.1 ภาษาไทย

1. จงหาผลคูณ 29\frac{27}{28} x 27\frac{14}{15}
2. จงหาผลหารของ 10 ÷ [ 9 ÷ 8 ÷ ( 7 ÷ 6 ÷ 5 ÷ 4 ) ÷ 3 ÷ 2 ]
3. ให้
24 = 2 X 2 X 2 X A
36 = 2 X B X 3 X 3
42 = 2 X 3 X C
ข้อสรุปใดถูกต้อง
4. จากรูป ผลบวกของจำนวนแต่ละคู่ที่มีเส้นโยงจะเท่ากับ 11และมีทั้งหมด 5 คู่ จะได้ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 5 X 11 = 55 ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 201 เท่ากับเท่าใด
5. กำหนด ท และ จ เป็นจำนวนนับใด ๆ ถ้า ท ⊕ จ = (ท X จ) + 5 แล้ว 4 ⊕ 7 เท่ากับเท่าใด
6.กำหนดให้

ถ้า MONEY คือ ตัวเลข 10652 ตามลำดับ แล้วตัวเลขที่เป็นค่า SEND – MORE คือข้อใดต่อไปนี้
7. ข้อใดต่อไปนี้มีค่า 2
8.
X เป็นผลบวกของแต่ละจำนวนที่เป็นตัวประกอบของ 12
Y เป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะทุกตัวที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 13
a คือ X × Y
ข้อใดต่อไปนี้คือ จำนวนที่มากกว่า a อยู่ 1
9. เมื่อลบตัวส่วนและตัวเศษของ \frac{37}{76} ด้วยจำนวนที่เท่ากันแล้ว ทอนเศษส่วนที่ได้ใหม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ได้คำตอบ \frac{2}{5} จงหาจำนวนที่เป็นตัวลบ
10. ให้ 3(3X – 4) = 4(2X + 6) – 20 ถ้า x = a^2 และ b = x^2 ข้อใดต่อไปนี้คือค่า\frac{a}{b}
11. ถ้า x × y = 3 และ x + y = 3 แล้วข้อใดคือค่าของ x^3 + y^3 >
12.ถ้าคานเครื่องชั่งอยู่ในภาวะสมดุล ใช้ประโยคจำนวนใดแทนได้ดีที่สุด
13
14. รูปที่กำหนดให้เป็นรูปที่แกะและคลี่ออกจากกล่องรูปลูกบาศก์ ด้าน 1 ควรแทนด้วยอักษรใด
15. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
16. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตอกตะปู 3 ตัว ที่ขอบ AB และ AD ให้ตะปูแต่ละตัวมีระยะห่างเท่ากัน จากตะปูตัวที่อยู่ไกลจากจุด A มากที่สุด บนขอบ AB ลากเส้นตรงมายังตะปูตัวที่อยู่ใกล้จุด A มากที่สุดบนขอบ AD ในทำนองเดียวกันสำหรับตะปูตัวอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลากเส้นตรง ดังรูป

ตะปู 3 ตัว มีจุดตัดระหว่างเส้นตรง 3 จุด จะมีจุดตัดทั้งหมดกี่จุด ถ้ามีตะปู บนด้าน AB และ AD ด้านละ n ตัว เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใด ๆ
17. พี่สาวหนักเป็น\frac{5}{4} เท่าของน้องชาย น้อยชายหนักเป็น \frac{2}{3} เท่าของน้องน้อย ถ้าน้องชายหนัก 24 กิโลกรัม ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับจากคนที่มีน้ำหนักมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
18. จากรูป

ให้หาค่า (B - A)^2 + (B + A)^2
19. ข้อใดคือปริมาตรของกล่อง ความยาวกำหนดเป็นเซนติเมตร
20. รูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็มและมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 10 เซนติเมตร จะมีได้ทั้งหมดกี่รูป
21. ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
22. A, B, D และ E เป็นจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมที่มี C เป็นจุดศูนย์กลาง ให้มุม ABC = มุม CDE ถ้า A, C และ E อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
23. เส้นรอบรูปในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด (ในตัวเลือก 3 พิจารณาเฉพาะเส้นโค้ง)
24. นายกมลเดินตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาหมุนตัวไปทางขวามือ 45"°" แล้วเดินตรงไป 100 เมตร จากนั้นหมุนตัวไปทางซ้ายมือ 90"°" แล้วเดินตรงไป 100 เมตร จากนั้นหมุนไปทางขวามือ 45"°" แล้วเดิน ตรงไป 50 เมตร ขณะนี้จุดเริ่มต้นที่เริ่มเดินอยู่ทางทิศใดของตำแหน่งที่กมลยืนอยู่
25. แม่ค้าซื้อทุเรียนมาจำนวนหนึ่ง ต่อมามีทุเรียนเน่า \frac{1}{100} ของจำนวนที่ซื้อมา จากนั้นแม่ค้าขายทุเรียนไป \frac{10}{11} ของทุเรียนที่เหลือ ถ้าแม่ค้าซื้อทุเรียนมาเพิ่มอีก 637 ผล จะทำให้มีจำนวนทุเรียนเท่ากับที่ซื้อมาครั้งแรกพอดี จงหาว่าแม่ค้าซื้อทุเรียนมาครั้งแรกที่ผล
26. ค่าทำรั้วบ้านราคาเมตรละ 500 บาท และประตูรั้วราคาเมตรละ 1,000 บาท ความยาวของรั้วและประตูรวมกันเท่ากับ 32 เมตร ถ้าจ่ายค่าทำรั้วและประตูรั้วทั้งหมด 18,000 บาท ประตูรั้วยาวกี่เมตร
27. น้ำอัดลมชนิดหนึ่งราคาขวดละ a บาท เมื่อนำขวดเปล่าไปคืนจะได้เงินคืนขวดละ b บาท ถ้าซื้อน้ำอัดลมชนิดนี้ X ขวด โดยนำขวดเปล่าไปคืน y โหล จะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นกี่บาท
28. นักเคมีนำเอากรดเข้มข้น 48% มาเทผสมกับกรดชนิดเดียวกันแต่เข้มข้น 80% เสร็จแล้วเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์เพิ่มเข้าไปอีก 2 ลิตร ผลที่ได้ก็คือเขาจะได้กรดที่มีความเข้มข้น 40% จำนวน 10 ลิตร ถามว่าเขาเทกรดที่เข้มข้น 48% ผสมลงไปกี่มิลลิลิตร (1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร)
29. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
30. ณิชาซื้อเสื้อมาขายให้นารีในราคา 480 บาท ได้กำไร 20% นารีขายให้ศรีเพ็ญขาดทุน 20% ณิชาและศรีเพ็ญซื้อเสื้อตัวนี้ราคาต่างกันกี่บาท
31. วงศกรซื้อกางเกงมาตัวหนึ่งราคา 500 บาท แล้วขายให้ชนัตถ์ขาดทุน 5% ชนัตถ์ลองใส่ดูแล้วไม่ถูกใจเลยนำไปขายต่อให้เกริกพล ซึ่งถูกใจทั้งแบบและสี ชนัตถ์ขายได้กำไร 12% ชนัตถ์ขายกางเกงให้เกริกพลไปในราคากี่บาท
32. โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่งมีคนงาน 20 คน วันจันทร์คนงานทุกคนช่วยกันเย็บเสื้อได้ 840 ตัว วันอังคารเย็บได้ 1,280 ตัว ค่าแรงราคาตัวละ 3 บาท สำหรับเสื้อที่ไม่ได้มาตรฐานจะไม่จ่ายค่าแรง ใน 2 วันนี้เจ้าของโรงงานจ่ายค่าแรงไป 6,030 บาท ถ้าทุกคนเย็บผ้าได้เท่ากัน และวรรณีเป็นคนงานคนหนึ่งของโรงงานนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
33. มีเด็กทั้งหมด 50 คน เด็ก 31 คน สูงมากกว่า 130 เซนติเมตร มีเด็กไม่ใส่แว่นทั้งหมด 18 คน ถ้ามีคนใส่แว่นและสูงน้อยกว่า 130 เซนติเมตร จำนวน 14 คน แล้วข้อใดคือจำนวนคนไม่ใส่แว่นที่สูงมากกว่า 130 เซนติเมตร (ถ้าไม่มีใครสูง 130 เซนติเมตร)
34. ถ้าถังน้ำใบหนึ่งมี 2 ท่อ ท่อที่หนึ่งเปิดน้ำเข้าถัง และท่อที่สองเปิดน้ำออกจากถัง ถ้าเปิดน้ำเข้าถังเปล่าจนเต็มแล้วเปิดน้ำออกจนหมดถังจะใช้เวลาต่างกัน 5 นาที แต่ถ้าเปิด 2 ท่อพร้อม ๆ กัน น้ำจะเต็มถัง ในเวลา 30 นาที ถ้าเปิดท่อที่สองเพียงท่อเดียวน้ำจะหมดถังในเวลากี่นาที
35. แม่ค้าซื้อเงาะชนิดที่ 1 ราคากิโลกรัมละ 12 บาท และเงาะชนิดที่ 2 ราคากิโลกรัมละ 8 บาท แล้วนำมาคละกันได้เงาะ 10 กิโลกรัม และขายไปทั้งหมดราคากิโลกรัมละ 15 บาท ได้กำไร 50 บาท แม่ค้าซื้อเงาะชนิดที่ 1 มากี่กิโลกรัม
36. ลูกบาศก์ลูกที่สองมีความยาวด้านเป็น 2 เท่าของความยาวของด้านของลูกบาศก์ลูกที่หนึ่ง ปริมาตรของลูกบาศก์ลูกที่หนึ่งคิดเป็นร้อยละเท่าไรของลูกบาศก์ลูกที่สอง
37. ปรอทหนักเป็น 13.6 เท่าของน้ำหนักของน้ำ ทองคำหนักเป็น 19\frac{3}{5} เท่าของน้ำหนักของน้ำ ทองคำหนักประมาณกี่เท่าของปรอท
38. ห้องกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร ต้องการปูพรมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เต็มพอดีโดยที่ไม่ต้องตัดพรมเลย พรมราคาตารางเมตรละ 100 บาท ถ้ามีขนาดไม่เกิน 10 เมตร มิฉะนั้น ราคาพรมจะเป็นตารางเมตรละ 150 บาท ถ้าพรมชิ้นที่เล็กที่สุดมีขนาด 5 เมตร x 5 เมตร ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
39. แผ่นสังกะสีเรียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.30 เมตร ยาว 2 เมตร ตัดมุมทั้งสี่ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 30 เซนติเมตร แล้วพับสังกะสีขึ้นเชื่อมรอยตัดเข้าด้วยกัน จะได้ถังรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ข้อใดคือความจุของถังใบนี้
40. ถังเก็บน้ำทำด้วยซีเมนต์หนา 0.5 เมตร วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ 4 เมตร สูง 3 เมตร มีน้ำอยู่ครึ่งถัง ถ้าปล่อยน้ำไหลออกด้วยอัตราเร็วคงที่ 5 ลูกบาศก์เมตร/นาที ข้อใดคือเวลาที่น้ำไหลออกจากถังจนเกือบหมดถัง
คณิต สอบเข้า ม.1 ภาษาไทย
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}