A Level Biology

1. การสื่อสารระหว่างเซลล์โดยใช้ gap junction ไม่พบในเซลล์ชนิดใด
2.เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ในเซลล์สัตว์เซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดนี้จะพบ โครงสร้างใดมากที่สุด
3. ข้อใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน
4. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของนก
5. ในคนปกติ ช่วงที่วัดความดันได้ประมาณ 120/80 mmHg ค่า 80 mmHg คือ ช่วงจังหวะที่กล้ามเนื้อหัวใจ atrium และ ventricle อยู่ในภาวะใด
6. ปัจจัยใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เลือดในหลอดเลือด artery ไหลเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดเลือดอื่นๆ
7. ผู้ป่วยที่จัดว่าเสียชีวิตในทางการแพทย์ แสดงว่าสมองส่วนใดถูกทำลาย

A. cerebrum
B. thalamus
C. pons
D. medulla oblongata
E. midbrain
F. hypothalamus
8. ข้อใดจัดเป็นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
9. การพัฒนาเนื้อเยื่อของมนุษย์ครบ 3 ชั้น พบได้ในระยะใด
10. ในการเจริญ embryo ของไก่ ข้อใดจับคู่ไม่สัมพันธ์กัน
11. ข้อใดเป็นพฤติกรรมแบบเดียวกับ “กบไม่กินผึ้งหลังจากเคยโดนต่อยมาก่อน”
12. การหยุดรถเมื่อมีหรือคิดว่ามีสิ่งกีดขวาง จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด
13. สถานการณ์ใดต่อไปนี้มีโอกาสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังรูปได้มากที่สุด
14. พืชในข้อใดมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุด
15. จากรูปปลายรากที่กำหนดให้ ข้อใดกล่าวผิด
16. จากกราฟการดูดกลืนแสงของสารสี ข้อใดเป็นสารสีที่พบในสาหร่ายสีเขียว มอส เฟิร์น และพืชดอก
17. การเปรียบเทียบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรและไม่เป็นวัฏจักร ข้อใดถูกต้อง
18. วิธีการใดต่อไปนี้ไม่ใช่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
19. พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคลื่อนที่แต่สามารถเคลื่อนไหวได้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวของพืช
20. จากการทดลองฉีดแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae สายพันธุ์ R และสายพันธุ์ S เข้าสู่หนู ผลการทดลองในข้อใดถูกต้อง
21. ข้อใดไม่ถูกต้อง
22. ข้อใดกล่าวถึงการสังเคราะห์ DNA ภายในเซลล์ไม่ถูกต้อง
23. ผสมพันธุ์พ่อแม่แบบ AABB กับ aabb ได้ F1 จากนั้นนำ F2 ไปผสมทดสอบ จำนวน F2 ในข้อใดบ่งบอกได้ว่ายีน A และ B อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและเกิด genetic recombination ระหว่าง 2 ลักษณะนี้ ประมาณ 10% ขณะสร้างเซลล์สืบพันธุ์
24. ภรรยาหมู่เลือด A ตาปกติ สามีหมู่เลือด B ตาบอดสี มีลูกคนแรกเพศหญิงหมู่เลือด O ตาบอดสี โอกาสที่ลูกคนถัดไปจะเป็นเพศชายหมู่เลือด B ตาปกติเท่ากับเท่าใด
25. ความสูงของข้าวโพดพันธุ์หนึ่งควบคุมด้วยยีน 4 ตำแหน่ง โดยเมื่อนำต้นพ่อจีโนไทป์ AABBCCDD สูง 200 cm มาผสมกับต้นแม่แบบ aabbccdd สูง 80 cm ได้ F1 แบบเดียว สูง 140 cm จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดคือต้น F2 ที่มีความสูง 155 cm
26. แมลงปอฝูงหนึ่ง 100 ตัว เป็นปีกสีแดง (AA) 60 ตัว ปีกสีส้ม (Aa) 20 ตัว ปีกสีฟ้า (aa) 20 ตัว ถูกจับไปปล่อยในป่าที่ไม่มีแมลงปอพันธุ์นี้มาก่อน เมื่อผ่านไป 10 ปี เข้าไปสำรวจป่าแห่งนี้ พบฝูงแมลงปอพันธุ์นี้จำนวน 1,000 ตัว เป็นปีกสีฟ้า 40 ตัว ปีกสีส้ม 320 ตัว และปีกสีแดง 640 ตัว ข้อใดสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่ถูกต้อง
27. บนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีกิ่งยื่นลงไปที่ลำธาร มีมด 2,500 ตัว มีความถี่ยีน A = 0.8 ความถี่ยีน a = 0.2 แต่เมื่อฝนตกรุนแรงทำให้กิ่งไม้หักและรังมดถูกน้ำป่าพัดออกไปไกลจากต้นไม้ ต้นเดิม ห่างออกไปอีก 1 กิโลเมตร โดยเหลือมดเพียง 10 ตัว ที่รอดชีวิตไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นใหม่ เมื่อผ่านไป 6 เดือน มด 10 ตัวนี้ เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นเป็น 200 ตัว โดยมีความถี่ยีน A = 0.5 ความถี่ยีน a = 0.5 จากเหตุการณ์นี้ การเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนของประชากรมดหลังจากไปอยู่ที่ต้นไม้ใหม่เกิดจากปัจจัยใด
28. แบคทีเรียและราส่วนใหญ่ทำหน้าที่อะไรในระบบนิเวศ
29. ข้อใดกล่าวถึงระยะต่างๆ ของการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติกถูกต้อง
30. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล
A Level Biology
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}