CU-BEST วิเคราะห์ธุรกิจ

ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (ข้อ 1 – 40)
คำสั่ง ให้อ่านบทความแต่ละเรื่อง แล้วตอบคำถามของบทความนั้น ๆ โดยเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. คณะกรรมการศึกษาส่วนท้องถิ่นพบว่า เนื่องจากหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันน้อยมาก ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์จึงดึงดูดความสนใจของนักเรียนมัธยมปลายได้น้อยนิด ดังนั้นเพื่อที่จะชักนำนักเรียนให้หันมาสนใจวิชาฟิสิกส์ คณะกรรมการจึงเสนอหลักสูตรที่เน้นหลักการของวิชาฟิสิกส์ในหัวข้อการผลิตและการวิเคราะห์ภาพถ่าย

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดสำหรับการคาดหมายว่าหลักสูตรที่เสนอไว้จะประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน
2. ขณะนี้บริษัทหลายแห่งมีโครงการสวัสดิการให้พนักงานโดยไม่คิดมูลค่าในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย การลดความเครียด และการเรียนรู้วิธีที่จะเลิกบุหรี่ โครงการพวกนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานลดการขาดงานลงและลดเบี้ยประกันสุขภาพของพนักงานได้ ดังนั้นโครงการเหล่านี้จึงอำนวยประโยชน์ให้แก่พนักงานและบริษัทด้วยในเวลาเดียวกัน

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะทำให้ข้อสรุปข้างบนเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากที่สุด
3. ราคาขายส่งของฝ้ายดิบตกลงอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว ไม่เหมือนกับราคาขายส่งของขนสัตว์ที่ยังไม่ทอเป็นผ้า ดังนั้นถึงแม้ว่าราคาขายปลีกของผ้าฝ้ายที่ร้านค้าปลีกต่าง ๆ ยังไม่ต่ำลงแต่มันจะต้องตกลงมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะหักล้างข้ออ้างเหตุผลข้างต้นได้ดีที่สุด
4. กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กกำลังรวมหัวคัดค้านพระราชบัญญัติค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับสูงขึ้นไปอีกอย่างการคัดค้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่ง เพราะพระราชบัญญัติที่พวกเขาไม่เห็นด้วยนี้จะยกเว้นให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำแต่อย่างใดอยู่แล้ว

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจึงคัดค้านพระราชบัญญัติที่เสนอเข้าสภาครั้งนี้
5. นักวิจารณ์ผู้หนึ่งอ้างตามหนังสือชื่อ “ความตกต่ำของงานศิลป์” ว่าศิลปินวาดรูปชาวยุโรปทุก วันนี้ขาดทักษะซึ่งเป็นสิ่งที่มีเหลือเฟือในศิลปินรุ่นก่อน ๆ นับร้อยปี ๆ มาแล้ว ในกรณีนี้หนังสือกล่าวได้ถูกต้อง เพราะผลการวิเคราะห์ตัวอย่างภาพวาด 100 ภาพ เป็นภาพวาดยุคเก่า 50 ภาพและภาพวาดยุคปัจจุบัน 50 ภาพ แสดงให้เห็นเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าไม่มีภาพวาดใดในสมัยนี้ที่จะวาดได้ด้วยความสามารถเท่าเทียมกับภาพวาดสมัยก่อน ๆ

ข้อใดต่อไปนี้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่สุดในข้ออ้างเหตุผลของนักวิจารณ์ผู้นั้น
6. อุตสาหกรรมผลิตยาโอดครวญว่ายาใหม่ ๆ จะไม่ถูกพัฒนาขึ้นมา ถ้าต้นทุนการพัฒนาที่ใช้ไปอย่างมหาศาลไม่ได้คืนในการขายครั้งต่อ ๆ มา การปกป้องโดยสิทธิบัตรเป็นเวลา 20 ปีที่ ใช้ในปัจจุบัน ควรยืดอายุออกไปอีกสำหรับยาที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมอื่น ๆ การพัฒนาสินค้าใหม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ทั้ง ๆ ที่ต้นทุนในการพัฒนาก็สูงเช่นกัน ความจริงอันนี้ชี้ให้เห็นว่าการยืดอายุสิทธิบัตรออกไปเป็นสิ่งไม่จำเป็น

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะทำให้ข้ออ้างของอุตสาหกรรมผลิตยาฟังขึ้น และข้อสรุปของบทความถูกตีตกไป
บทความนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7 – 8

         ผู้ฝากเงินธนาคารในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการปกป้องทางการเงินกรณีธนาคารล้มเลิกกิจการ เพราะรัฐบาลค้ำประกันเงินฝากธนาคารให้ทุกคน นักเศรษฐศาสตร์ผู้หนึ่งแย้งว่าการประกันของรัฐบาลนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการล้มของธนาคารในอัตราสูง เพราะมันเป็นตัวการทำให้ผู้ฝากเงินไม่มีแรงจูงใจที่จะสืบค้นว่าธนาคารที่เก็บเงินของพวกเขาไว้นั้นมีความมั่นคงหรือไม่ ถ้าผู้ฝากเงินมีความระมัดระวังมากขึ้นบรรดาธนาคารก็จำเป็นต้องมั่นคงขึ้น เพื่อที่จะแข่งขันดึงเงินฝากจากลูกค้า

7. การอ้างเหตุผลของนักเศรษฐศาสตร์ผู้นั้นอาศัยสมมุติฐานข้อใดต่อไปนี้
8. ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะทำให้ข้ออ้างเหตุผลของนักเศรษฐศาสตร์ฟังไม่ขึ้น
9. ผู้โดยสารต้องออกจากเครื่องบินโดยไวหลังจากเกิดอุบัติเหตุ เพราะแก๊สที่ปล่อยออกมาภายหลังอุบัติเหตุเป็นพิษต่อมนุษย์ และมักจะระเบิดหลังจากถูกปล่อยออกมาไม่นาน เพื่อป้องกันผู้โดยสารจากความตายเพราะสูดดมแก๊สพิษ เจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยแนะนำว่าผู้โดยสารควรมีหน้ากากป้องกันไอพิษ ซึ่งป้องกันการสูดดมแก๊สเหล่านั้นเข้าไป

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะเป็นเหตุผลที่แข็งที่สุดที่จะไม่ต้องสนใจคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัย
10. ในปี 2534 เงินจำนวน 10% ของที่จ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในปี 2554 เงินจำนวน 50% ของที่จ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในรายการดังกล่าวอีกเช่นเคยทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงรถยนต์ในปี 2554 มีความปลอดภัยเหนือกว่ารถยนต์ปี 2534 มากนัก

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะอธิบายความขัดแย้งทางเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างบนได้ดีที่สุด
11. หนอนทุกสายพันธุ์ผลิตฮอร์โมนชนิดเดียวกันออกมาเรียกว่า “ฮอร์โมนหนุ่มสาว” ซึ่งจะช่วยรักษาพฤติกรรมการกินอาหารของมันให้คงเส้นคงวาเสมอ เมื่อหนอนเติบโตจนได้ขนาดที่ขั้นตอนดักแด้จะเกิดขึ้นเท่านั้นที่จะมีเอนไซม์พิเศษชนิดหนึ่งไปหยุดยั้งการผลิตฮอร์โมนหนุ่มสาวนั้น เอนไซม์ชนิดนี้อาจสังเคราะห์ขึ้นได้ และถ้าหนอนที่ยังเติบโตไม่เต็มที่กินเข้าไปเอนไซม์ที่ว่านี้จะฆ่าพวกมันโดยทำให้เลิกกินอาหาร

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะสนับสนุนแนวคิดที่ว่าไม่ควรกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในระยะตัวหนอนโดยการฉีดพ่นพื้นที่ทางการเกษตรด้วยเอนไซม์ที่กล่าวถึงข้างบน
12. ถึงแม้แอสไพรินจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถบำบัดอาการไข้ปานกลางซึ่งเกิดร่วมกับโรคบางชนิดได้ แพทย์หลายคนก็ไม่แนะนำให้ใช้แอสไพรินเพื่อจุดประสงค์นี้อีกต่อไป ไข้ปานกลางเป็นตัวกระตุ้นเซลเม็ดโลหิตขาวซึ่งต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายและยังยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค

ถ้าข้อความข้างบนเป็นความจริงจะเพิ่มน้ำหนักข้อสรุปใดต่อไปนี้ได้ดีที่สุด
13. เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นิตยสาร Home Decorator จึงวางแผนที่จะคงกำไรสูงสุดไว้ด้วยการลดจำนวนที่เคยตีพิมพ์ต่อปีลงครึ่งหนึ่งจากรายปักษ์ (24 เล่มต่อปี) เป็นรายเดือน (12 เล่มต่อปี) คุณภาพของบทความจำนวนของบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีและอัตราค่าสมาชิกจะไม่เปลี่ยนแปลงจากการวิจัยตลาดแสดงให้เห็นว่า Home Decorator จะไม่สูญเสียสมาชิกหรือผู้โฆษณาแต่อย่างใดเลย ถ้าแผนการดังกล่าวถูกนำไปปฏิบัติ

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะให้หลักฐานที่ดีที่สุดว่ากำไรของนิตยสารฉบับนี้จะลดลงถ้าปฏิบัติตามแผนการที่ตั้งไว้
14. การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของคู่สมรสที่มีเวลานอนและเวลาตื่นไม่ตรงกัน พบว่าคู่สมรสประเภทนั้นจะมีกิจกรรมร่วมกันน้อยกว่าและมีปากมีเสียงกันรุนแรงกว่าคู่สมรสที่มีเวลานอนและเวลาตื่นตรงกัน ดังนั้นรอบเวลาการนอนและการตื่นที่ไม่สอดคล้องกันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตสมรสอย่างร้ายแรง

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะบั่นทอนการอ้างเหตุผลข้างบนได้มากที่สุด
15. รสริน : ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือ ในปัจจุบัน 90% ของคนไทยเล่าว่าพวกเขามีคนรู้จักที่กำลังตกงาน
ไฉไล : แต่ในระดับเฉลี่ยโดยปกติการว่างงานอยู่ที่ 5% นั่นหมายความว่าคนในวัยทำงาน 1 ในทุก 20 คนว่างงาน ฉะนั้นไม่ว่า ณ เวลาใดก็ตามถ้าบุคคลคนหนึ่งรู้จักคนวัยทำงานประมาณ 50 คน คนที่รู้จัก 1 คนหรือมากกว่า 1 คน ในจำนวนนั้นอาจตกงานอยู่

ข้อโต้แย้งของไฉไลปูทางไปสู่ข้อสรุปใดต่อไปนี้
16. รายงานชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับฝนกรดสรุปว่า “ป่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยมิได้เสียหายจากการกระทำของฝนกรด” นักวิชาการหลายท่านที่มีความเห็นขัดกับรายงานชิ้นนั้นเสนอว่าควรเปลี่ยนข้อสรุปนั้นเสียใหม่เป็น “ป่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมิได้แสดงอาการของความเสียหายจากการกระทำของฝนกรด เช่น ใบร่วงผิดปกติ อัตราการเติบโตช้าลง หรืออัตราการตายสูงขึ้น"

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะทำให้ข้อเสนอของนักวิชาการที่ให้เปลี่ยนข้อสรุปของรายงานนั้นเสียใหม่ฟังดูสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น
17. ในอดีตบริษัทสายการบินส่วนใหญ่พยายามจํากัดน้ำหนักของเครื่องบินให้น้อยที่สุดเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงให้มากที่สุดที่นั่งนิรภัยซึ่งปลอดภัยที่สุดจะมีน้ำหนักมากที่สุดสายการบินต่าง ๆ จึงไม่ค่อยติดตั้งที่นั่งชนิดนี้ไว้ในเครื่องมากนัก แต่ปีนี้ที่นั่งที่ขายให้แก่บริษัทสายการบินได้มากที่สุดเป็นที่นั่งแบบนิรภัยนั่นเป็นสิ่งชี้ชัดว่าสายการบินต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญแก่ระบบความปลอดภัยมากกว่าการจ้องประหยัดเชื้อเพลิง

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะหักล้างข้อสรุปข้างบนได้ดีที่สุด
18. คอมพิวเตอร์ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับจำลายเซ็น ซึ่งจํากัดการเข้าไปใช้เครื่องไว้เฉพาะผู้ที่มีลายเซ็นอยู่บนไฟล์เท่านั้นสามารถระบุลายเซ็นของบุคคลได้ โดยมิใช่แค่วิเคราะห์รูปแบบของลายเซ็นเท่านั้นแต่ยังวิเคราะห์ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เช่น น้ำหนักของปากกาและความเร็วในการเซ็นด้วย แม้แต่นักปลอมลายเซ็นที่เก่งที่สุดยังไม่อาจลอกเลียนแบบลักษณะพิเศษเฉพาะตัวทั้งหมดที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นวิเคราะห์ได้ จากบทความข้างบน

ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผล
19. ผู้จัดการแผนก : ผมอยากโละคอมพิวเตอร์ Microton ในแผนกของผมแล้วหันไปใช้คอมพิวเตอร์ Vitech แทน
ผู้จัดการทั่วไป : ทำไมล่ะ
ผู้จัดการแผนก : เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง 28% ในการฝึกอบรมพนักงานชุดใหม่ให้ใช้เครื่อง Vitech ผู้จัดการทั่วไป : แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอ เพราะเราแค่จ้างคนที่รู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ Microton เข้ามาก็จบเรื่อง

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะหักล้างข้อคัดค้านของผู้จัดการทั่วไปในเรื่องการแทนที่คอมพิวเตอร์ Microton Vitech
20. ผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินได้พัฒนาแบบของเครื่องยนต์ใหม่พรั่งพร้อมระบบความปลอดภัยหลายอย่าง ซึ่งไม่มีในเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่ยังไม่เลิกผลิตในระหว่างปีแรกที่จำหน่ายเครื่องยนต์ทั้งสองแบบปรากฏว่าแบบรุ่นเก่าขายดีกว่ารุ่นใหม่ชนิดเทียบกันไม่ติดผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน จึงสรุปว่าความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ลูกค้าพิจารณา

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะทำให้ข้อสรุปของผู้ผลิตเครื่องยนต์ผิดพลาด
21. ในระหว่างปี 2541 - 2551 อัตราของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในสถานพักฟื้นคนชรามีค่าเฉลี่ย 87% ของพื้นที่ทั้งหมดในขณะที่อัตราการรับคนชราเข้ามายังคงที่ ซึ่งอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 95 คนต่อจำนวนเตียง 1,000 เตียงต่อปี อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2551 - 2554 อัตราของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในสถานพักฟื้นคนชราเพิ่มขึ้นเป็นค่าเฉลี่ย 92% ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่อัตราการรับคนชราเข้ามาลดลงเหลือ 81 คนต่อ 1,000 เตียงต่อปี

ถ้าข้อความข้างบนเป็นความจริง ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
22. บริษัทที่ใช้สัญญาว่าจ้างแบบ “จ่ายตามผลกำไร” จะจ่ายค่าจ้างในอัตราที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามผลกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าเมื่อปีที่แล้วบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้การว่าจ้างแบบ “จ่ายตามผลกำไร” แสดงให้เห็นผลผลิตต่อคนงานหนึ่งคนสูงกว่าผลผลิตของคู่แข่งซึ่งใช้สัญญาว่าจ้างแบบเก่าโดยเฉลี่ยถึง 13%

ตามหลักฐานที่กล่าวมาถ้าอ้างเหตุผลว่าสัญญาว่าจ้างแบบ “จ่ายผลกำไร” เพิ่มผลผลิตของคนงานข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะทำให้ข้ออ้างดังกล่าวอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด
23. ธัญพืชสามารถซื้อ-ขายได้ในตลาดอนาคตก่อนที่มันจะถูกเก็บเกี่ยว ถ้ามีการทำนายว่าข้าวโพดจะเก็บเกี่ยวได้น้อยราคาของข้าวโพดในอนาคตจะสูงขึ้น ถ้าเก็บเกี่ยวได้มากเหลือ เพื่อราคาข้าวโพดจะตก เมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาทำนายว่าเขตปลูกข้าวโพดจะได้รับฝนมากตามความต้องการเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ฉะนั้นเนื่องจากความชื้นที่เพียงพอคือสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของข้าวโพดในระยะฝักอ่อน ราคาข้าวโพดในอนาคตจะตกลงอย่างมากในวันนี้

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะหักล้างการอ้างเหตุผลข้างบนได้มากที่สุด
24. ห้างขายสินค้าราคาถูกแห่งหนึ่งซึ่งขายของใช้จำเป็นภายในบ้านมีพนักงานหลายร้อยคนและจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานส่วนใหญ่ด้วยอัตราค่าแรงขั้นต่ำแม้ว่าล่าสุดต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามคำสั่งใหม่ของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินการของห้างอย่างมากมายก็ตามกำไรของห้างก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬาร

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะอธิบายเหตุการณ์ที่ดูขัดแย้งข้างบนได้ดีที่สุด
25. ไร่ฝ้ายในประเทศจีนมีผลผลิตมากเกินไปจนตลาดไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้นราคาฝ้ายจึงตกต่ำรัฐบาลพยายามพยุงราคาฝ้ายให้ขึ้นมาด้วยการเสนอความช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรเป็นค่าชดเชยในอัตราสูงสุดต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ลดพื้นที่การปลูกฝ้ายในไร่ของตนลงไป 25% มาตรการของรัฐบาลถ้าทำสำเร็จจะไม่เป็นภาระแก่งบประมาณของชาติ

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงคือคำอธิบายที่ดีที่สุดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
26. โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาแต่ไหนแต่ไรมาต้องพึ่งพารายได้หลักจากคนไข้ที่จ่ายค่ารักษา เพื่อชดเชยความสูญเสียที่เรียกเก็บจากคนไข้อนาถาไม่ได้ส่วนคนไข้ที่จ่ายค่ารักษาเกือบทุกรายในขณะนี้ต้องพึ่งพาการประกันสุขภาพจากรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนเพื่อจ่ายบิลของโรงพยาบาลล่าสุด บริษัทประกันภัยเริ่มจํากัดการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลเป็นค่ารักษาคนไข้ที่ทำประกัน โดยจ่ายเท่าจำนวนหรือต่ำกว่าจำนวนที่ใช้จ่ายจริง

ข้อสรุปใดต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อความข้างบนมากที่สุด
27. โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์เข้าสู่วงการของเขาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำงานวิจัยใหม่ๆ ที่สำคัญ และยอมรับผู้ที่มีแรงกระตุ้นเช่นเดียวกันว่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ดังนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์คนใดกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงต่อสาธารณชนในฐานะนักพูดนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะสรุปว่านักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นไม่สมควรที่จะได้การยอมรับว่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกต่อไป

คำบรรยายที่เสนอไว้ในบทความข้างบน เกี่ยวกับเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ซึ่งทำวิจัยไม่ยอมรับนักวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นนักพูด มาจากสมมุติฐานในข้อใดต่อไปนี้
28. มะเร็งในปากคืออันตรายสำหรับคนที่ไม่ค่อยแปรงฟันในการที่จะตรวจพบมะเร็งในปากตั้งแต่เริ่มแรกในบุคคลที่ไม่ชอบแปรงฟัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกรุงเทพฯ ได้จัดทำสมุดสุขภาพส่งไปยังประชาชนทุกคนในเขตกรุงเทพฯ อธิบายวิธีตรวจหาก้อนเนื้องอกในปากด้วยตนเองซึ่งต้องทำทุกสัปดาห์

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะแสดงให้เห็นว่าสมุดสุขภาพดังกล่าวไม่ใช่วิธีการที่จะบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกรุงเทพฯ
29. การพัฒนาทางเทคโนโลยีและต้นทุนของอุปกรณ์ที่ลดลงทำให้การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในรอบทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามค่าความเสี่ยงทางธุรกิจของพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายถึง ราคาต่อถังของน้ำมันซึ่งจะต้องขึ้นไป เพื่อให้การตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุ้มค่ากว่าการตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำมัน) ยังไม่เปลี่ยนแปลงคงอยู่ที่ระดับ 35 ดอลลาร์

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะช่วยอธิบายได้ดีที่สุดว่าทำไมความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ทำให้ค่าความเสี่ยงทางธุรกิจของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง
30. บริษัทเปิดใหม่ ซึ่งมีเหล่านายทุนหนุนหลังด้านการเงินอยู่จะมีอัตราความล้มเหลวน้อยกว่าบริษัทที่ได้รับเงินมาจากวิธีอื่น ๆ อย่างลิบลับ ดังนั้นแหล่งเงินทุนต้องเป็นปัจจัยสำคัญกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น บุคลิกส่วนตัวของผู้ประกอบการคุณภาพของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือโครงสร้างด้านการจัดการของบริษัทสำหรับความสำเร็จของบริษัทเปิดใหม่

ข้อใดต่อไปนี้ถ้าเป็นจริงจะทำให้การอ้างเหตุผลข้างบนอ่อนลงมากที่สุด
31. ตัวเลขของผู้หญิงที่สมัครเข้าศึกษาในโปรแกรมการศึกษาระดับสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยตลอดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าในปี 2544 จำนวนเพียง 25% ของผู้หญิงอายุระหว่าง 24 - 30 ปี สมัครเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในขณะที่ปี 2554 จำนวน 40% ของผู้หญิงในวัย 24 - 30 ปี สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและเอก

การเปรียบเทียบในช่วงปี 2544 - 2554 ควรเปรียบเทียบกับลักษณะใดต่อไปนี้จึงจะมีประโยชน์มากที่สุดในการประเมินการอ้างเหตุผลข้างต้น
บทความใช้ตอบคำถามข้อ 32 – 33

        บริษัท O และ P แต่ละบริษัทมีจำนวนพนักงานเท่ากัน และทำงานจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่ากันจากสถิติที่แต่ละบริษัทเก็บรักษาไว้พบว่า เมื่อปีที่แล้วพนักงานของบริษัท O ประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานน้อยกว่าพนักงานของบริษัท P ดังนั้นพนักงานของบริษัท O มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานน้อยกว่าพนักงานของบริษัท P

32. ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะเพิ่มน้ำหนักให้แก่ข้อสรุปข้างบนได้มากที่สุด
33. ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะหักล้างข้อสรุปข้างบนได้ดีที่สุด
34. เมื่อเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดของเครื่องพิมพ์ดีดมาตรฐานคีย์บอร์ด EFCO ซึ่งจัดเรียงพวกแป้นอักษรที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ใกล้นิ้วที่แข็งแรงที่สุดของผู้พิมพ์ดีดจะพิมพ์ได้เร็วกว่าและเป็นผล ให้เหนื่อยน้อยกว่า ดังนั้นการแทนที่คีย์บอร์ดมาตรฐานด้วยคีย์บอร์ด EFCO จะมีผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลงได้ทันที

ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะลดความน่าเชื่อถือของข้อสรุปข้างบนได้มากที่สุด
บทความนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 35 - 36

        ในการทดลองเกี่ยวกับผลของน้ำตาลเทียมที่มีต่อมนุษย์ ครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมซึ่งเรียกว่ากลุ่มทดลองบริโภคน้ำตาลเทียมหรือสารให้ความหวานชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีเข้าไปจำนวนมาก หลังจากนั้นปรากฏว่าคนกลุ่มนี้แสดงความสามารถในการจำที่ตำลงกว่าพวกที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งไม่ได้บริโภคสารให้ความหวานชนิดนั้นผลที่เป็นอันตรายดังกล่าวเกิด จากกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารให้ความหวานที่ว่า

35. ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะสนับสนุนข้อสรุปที่ว่าส่วนประกอบบางอย่างของสารให้ความหวานนั้น คือ ต้นเหตุของผลการทดลองครั้งนี้
36. ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเป็นจริงจะอธิบายวิธีการที่สารให้ความหวานก่อให้เกิดผลตามที่สังเกตเห็นได้ดีที่สุด
37. หนูตัวเมียที่โตเต็มที่ซึ่งไม่เคยเจอลูกหนูมาก่อนเลยจะเริ่มแสดงพฤติกรรมของความเป็นแม่หลังจากถูกกักให้อยู่กับลูกหนูประมาณ 7 วัน ระยะเวลาดังกล่าวอาจลดลงได้อีกมาก ถ้าทำให้ประสาทสัมผัสกลิ่นของนางหนูไม่ทำงาน หรือไม่ก็ตัดต่อมผลิตกลิ่นของลูกหนูออกไป

สมมุติฐานข้อใดต่อไปนี้อธิบายเหตุการณ์ขัดแย้งที่บรรยายไว้ข้างต้นได้ดีที่สุด
38. การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการจ้างงาน เพราะผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่องานจะถูกตัดออกไปจากการพิจารณาในขั้นตอนนี้

การอ้างเหตุผลข้างต้นขึ้นอยู่กับสมมุติฐานข้อใดต่อไปนี้
39. เศรษฐกิจแบบรวมศูนย์มากเกินไป (มิใช่ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ) ก่อให้เกิดผลผลิตทางเกษตรตกต่ำในประเทศอูรดู ตั้งแต่รัฐบาลใหม่ขึ้นมาครองอำนาจประเทศยาวันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านประสบสภาพอากาศแบบเดียวกัน แต่ในขณะที่ผลผลิตของประเทศอูรดูตกต่ำ ผลผลิตของประเทศยาวันดากลับเพิ่มขึ้น

ข้อใดต่อไปนี้ถ้าเป็นจริงจะหักล้างข้อความข้างต้นได้มากที่สุด
40. ยาจำพวกโปรตีนที่มากด้วยประโยชน์อย่างเช่น อินซูลิน ยังต้องอาศัยกระบวนการที่ยุ่งยากในการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง าโปรตีนเหล่านั้นถูกกลืนกินเข้าไปมันจะถูกย่อยและไม่อาจเข้าถึงเซลล์เป้าหมายได้ แต่พวกยาที่ไม่ใช่โปรตีนจะมีพันธะเคมีซึ่งไม่ถูกย่อยสลายโดยระบบย่อย ดังนั้นยาเหล่านั้นจึงใช้วิธีกินได้

กระบวนการวิจัยในข้อใดต่อไปนี้สนับสนุนข้อความข้างบนได้ดีที่สุด และถ้าทำสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ยาจำพวกโปรตีน
CU-BEST วิเคราะห์ธุรกิจ
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}